http://WWW.BHUJBALAYURVEDA.COM
http://WWW.BHUJBALAYURVEDA.COM

Checking delivery availability...

background-sm
Search
3
Home All Updates (64) 🌹 *आग का गोला - तिख
🌹 *आग का गोला - तिखट रस*🌹 वऱ्हाडी ठेचा , कोल्हापुरी मिसळ खाताखाताच लोक डोळ्यातील पाणी पुसत असतात. हाच तो डोळ्यात पाणी आणणारा, तिखट रस, मिरचीचा ठेचा हाताला लागला तरी आग होते. म्हणजेच तोंडाची हाताची आग ज्याच्यामुळे होते, नाकाडोळ्यातून पाणी येते. तिखट रस काही लोकांना खूप आवडतो तर काही लोक त्याच्या वाटेला हि जात नाहीत. आपल्या आहारामध्ये तिखटपणा थोड्या प्रमाणात असणे पचनाच्या दृष्टीने, आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यकच आहे. मिरची, मिरी, हिंग, कांदा, लसूण, मोहरी, पिंपळी, मुळा हे रोजच्या वापरातले पदार्थ आहेत व जास्त प्रमाणात खाल्ले तर शरीराचा, तोंडाच्या त्वचेचा दाह करणारे, उष्ण आहेत. स्थूल व्यक्तींनी तिखट चवीचे पदार्थ जरा जास्त प्रमाणात खाल्ले तरी चालतात, परंतु कृश व्यक्तींनी तिखट खाऊ नये, कारण तिखट खाण्यामुळे शरीरातील मेद धातूचा क्षय होतो. तिखट चवीचे पदार्थ आहारात अल्प प्रमाणात हवेतच. त्यामुळे अन्नाचे पचन शरीरामध्ये व्यवस्थित होते. सुंठ, मिरे, पिंपळी हे तिखट पदार्थ छातीत साठलेला कफ पातळ करतात. त्यामुळे खोकला झाल्यास सुंठ, मिरे, पिंपळी (त्रिकटू चूर्ण) मधाबरोबर घेण्याने फायदा होतो. थोड्या प्रमाणात तिखट खाल्ल्यास पोट साफ होते. उदा. मिरची जास्त प्रमाणात पदार्थात घातली तर त्यामुळे सुरुवातीला पोट साफ होईल पण मिरची जास्त प्रमाणात वारंवार खाल्ली तर मलावष्टंभ होऊन मुळव्याध होईल. अति तिखट खाल्ल्याने तोंड येते, तोंड कोरडे पडून तहान लागते. अति तिखट खाणाऱ्यांची त्वचा निस्तेज, कोरडी दिसते. अतितिखट खाणे म्हणजे गॅस्ट्रिक अल्सरला आमंत्रण. एकूणच अती तिखट खाण्यामुळे शरीरातील धातूंची (tissue) गुणवत्ता कमी होऊन कृशता येते. अति तिखट खाण्याने संधिवात होऊ शकतो त्यामुळे (अपवाद - लसणाचा) अती तिखट खाणे स्वास्थ्याला हानीकारकच आहे. *Dr.ARUN SUBHASH BHUJBAL* *BHUJBAL AYURVED* *NIMANI, NASHIK* 9822226267 9822371701 9960856785 0253-251-9669 www.bhujbalayurveda.com
  • 2018-11-29T05:11:38

Other Updates

Next
Latest
🌹 *आग का गोला - तिखट रस*🌹 वऱ्हाडी ठेचा , कोल्हापुरी मिसळ खाताखाताच लोक डोळ्यातील पाणी पुसत असतात. हाच तो डोळ्यात पाणी आणणारा, तिखट रस, मिरचीचा ठेचा हाताला लागला तरी आग होते. म्हणजेच तोंडाची हाताची आग ज्याच्यामुळे होते, नाकाडोळ्यातून पाणी येते. तिखट रस काही लोकांना खूप आवडतो तर काही लोक त्याच्या वाटेला हि जात नाहीत. आपल्या आहारामध्ये तिखटपणा थोड्या प्रमाणात असणे पचनाच्या दृष्टीने, आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यकच आहे. मिरची, मिरी, हिंग, कांदा, लसूण, मोहरी, पिंपळी, मुळा हे रोजच्या वापरातले पदार्थ आहेत व जास्त प्रमाणात खाल्ले तर शरीराचा, तोंडाच्या त्वचेचा दाह करणारे, उष्ण आहेत. स्थूल व्यक्तींनी तिखट चवीचे पदार्थ जरा जास्त प्रमाणात खाल्ले तरी चालतात, परंतु कृश व्यक्तींनी तिखट खाऊ नये, कारण तिखट खाण्यामुळे शरीरातील मेद धातूचा क्षय होतो. तिखट चवीचे पदार्थ आहारात अल्प प्रमाणात हवेतच. त्यामुळे अन्नाचे पचन शरीरामध्ये व्यवस्थित होते. सुंठ, मिरे, पिंपळी हे तिखट पदार्थ छातीत साठलेला कफ पातळ करतात. त्यामुळे खोकला झाल्यास सुंठ, मिरे, पिंपळी (त्रिकटू चूर्ण) मधाबरोबर घेण्याने फायदा होतो. थोड्या प्रमाणात तिखट खाल्ल्यास पोट साफ होते. उदा. मिरची जास्त प्रमाणात पदार्थात घातली तर त्यामुळे सुरुवातीला पोट साफ होईल पण मिरची जास्त प्रमाणात वारंवार खाल्ली तर मलावष्टंभ होऊन मुळव्याध होईल. अति तिखट खाल्ल्याने तोंड येते, तोंड कोरडे पडून तहान लागते. अति तिखट खाणाऱ्यांची त्वचा निस्तेज, कोरडी दिसते. अतितिखट खाणे म्हणजे गॅस्ट्रिक अल्सरला आमंत्रण. एकूणच अती तिखट खाण्यामुळे शरीरातील धातूंची (tissue) गुणवत्ता कमी होऊन कृशता येते. अति तिखट खाण्याने संधिवात होऊ शकतो त्यामुळे (अपवाद - लसणाचा) अती तिखट खाणे स्वास्थ्याला हानीकारकच आहे. *Dr.ARUN SUBHASH BHUJBAL* *BHUJBAL AYURVED* *NIMANI, NASHIK* 9822226267 9822371701 9960856785 0253-251-9669 www.bhujbalayurveda.com
Send Enquiry
Read More
View All Updates