http://WWW.BHUJBALAYURVEDA.COM
http://WWW.BHUJBALAYURVEDA.COM

Checking delivery availability...

background-sm
Search
3

Bhujbal Ayurved Panchakarma Clinic

Vd. ARUN M.D Gold Medalist & Vd. DNYANDA(Ayurvedacharya) BHUJBAL Ayurved Panchakarma Clinic aims to bring authentic. Ayurved to every home, Founded by Dr. Arun Bhujbal in 2006, it provides treatment & health care facilities that enables individual to lead healthy and prosperous lives with the help of Ayurveda. Ayurveda upchar kendra located in Heart of Nashik(Nimani). We are always ready to serve you complete ayurvedic treatments including medicines, panchakarma therapies viz. Vaman, Virechan, Basti, Raktamoshan(Leech Therapy), Nasya, Snehan, Swedan, Massage, Shirodhara, Diet- management, Garbhsanskar, Herbal Formulations, LIfe Style management & sport medicines etc. You can experienced the unique holistic healing with Ayurvedic treatments for skin problems- Psoriasis, Infertility, Obesity, Arthritis, Joint Pain, Vitiligo, Sexual disabilities , Gynecological problems, Digestive problems, Piles, Fistula, Heart problems, Respiratory Problems, Asthma, Paralysis, Disorders and Diabetes etc. We have successfully cured all types of problems regarding health from last six years.

Please keep +91 before the number when you dial.
  • F-14,Surya Arcade,First Floor,Opp.Nimani Bus Stand,, Panchavati, Nashik, Maharashtra 422003, India
    Nashik

Latest Update

*स्थौल्य व गरम पाणी*
*स्थौल्य व गरम पाणी* गरम पाणी पिण्यामुळे , मेदाचे म्हणजेच चरबीचे पचन व्हायला मदत होते .त्याचबरोबर गरम पाणी प्यायल्यामुळे, मलविसर्जनाची क्रिया सुलभ होऊन पोटात गॅस धरणे, पोट फुगणे इत्यादी तक्रारी दूर होतात. या सर्वांबरोबरच, गरम पाणी पिण्यामुळे आपला जठराग्नी प्रदीप्त होण्यास मदत होते. विरुद्धाने नाश होणे या कल्पनेमुळे थंड , घन गुणांनी युक्त असा आहार, सातत्याने घेतल्यामुळे चरबीचा सचय झालेला असतो .म्हणून त्याच्या विरुद्ध गरम अशा गुणांनी युक्त पाणी पिल्यामुळे चरबीचा ह्लास होतो. गरम पाणी सुद्धा किती प्यावे असा प्रश्न पडला असेल तर, ज्या ज्या वेळी शक्य असेल त्या त्या वेळी गरम पाणीच प्यावे .हे पाणी गरम करून गार झालेले असे पिऊन वजन कमी होण्यासाठी काही विशेष फायदा होत नाही. ज्या ज्या वेळी प्यायचे त्या त्या वेळी पाणी गरम करून प्यावे. असे जर शक्य नसेल तर मग सकाळी उठल्यावर निदान अर्धा ते एक ग्लास गरम पाणी प्यावे. त्याचबरोबर रात्रीच्या जेवणानंतर, झोपायच्या वेळेस अर्धा ते एक ग्लास गरम पाणी प्यावे. त्याच प्रमाणे आपण ज्या ज्या वेळेला जेवण करू किंवा खाऊ त्या त्या वेळी प्यायचे पाणी गरम असावे. जर बाहेर पडल्यावर, ऑफिसमध्ये किंवा इतर ठिकाणी जेवणाची वेळ येत असतील तर मग सकाळी उठल्यावर व रात्री झोपतांना तरी निदान गरम पाणी प्यावे .पाणी गरम करून ते थर्मासमध्ये ठेवले तरी चालेल. गरम पाणी पिणे म्हणजे किती गरम असे प्रत्येक व्यक्ती प्रमाणे बदलू शकते .मुळातच पाणी गरम पियायला आवडत नाही .पाणी गरम म्हणजे आपण खूप आजारी आहोत की काय असा भास होतो. गरम पाणी पिणे टाळले जाते. तसेच पाणी गरम करायचे व ते खूप गरम आहे असे म्हणून बाजूला ठेवायचे व सोयीस्कर कामात राहून गेले असे म्हणून कोमट पाणी प्यायचे असे होऊ शकते . *चहा जेवढा गरम पिता तेवढे गरम पाणी प्यायला पाहिजे* गरम पाण्याने मल विसर्जन होते, तसेच मूत्रविसर्जन सुद्धा प्राकृत होते .घाम योग्य प्रमाणात आल्यामुळे त्वचेवरील रंध्रे मोकळी होऊन स्वेद निर्मिती झाल्यामुळे चरबी कमी होण्यास मदत होते. DR.ARUN BHUJBAL (MD AYURVED GOLD MEDAL) NIMANI, NASHIK 9822226267 9822371701 9960856785 0253-251-9669 www.bhujbalayurveda.com
Send Enquiry
Read More
*स्थौल्य व गरम पाणी*
*स्थौल्य व गरम पाणी* गरम पाणी पिण्यामुळे , मेदाचे म्हणजेच चरबीचे पचन व्हायला मदत होते .त्याचबरोबर गरम पाणी प्यायल्यामुळे, मलविसर्जनाची क्रिया सुलभ होऊन पोटात गॅस धरणे, पोट फुगणे इत्यादी तक्रारी दूर होतात. या सर्वांबरोबरच, गरम पाणी पिण्यामुळे आपला जठराग्नी प्रदीप्त होण्यास मदत होते. विरुद्धाने नाश होणे या कल्पनेमुळे थंड , घन गुणांनी युक्त असा आहार, सातत्याने घेतल्यामुळे चरबीचा सचय झालेला असतो .म्हणून त्याच्या विरुद्ध गरम अशा गुणांनी युक्त पाणी पिल्यामुळे चरबीचा ह्लास होतो. गरम पाणी सुद्धा किती प्यावे असा प्रश्न पडला असेल तर, ज्या ज्या वेळी शक्य असेल त्या त्या वेळी गरम पाणीच प्यावे .हे पाणी गरम करून गार झालेले असे पिऊन वजन कमी होण्यासाठी काही विशेष फायदा होत नाही. ज्या ज्या वेळी प्यायचे त्या त्या वेळी पाणी गरम करून प्यावे. असे जर शक्य नसेल तर मग सकाळी उठल्यावर निदान अर्धा ते एक ग्लास गरम पाणी प्यावे. त्याचबरोबर रात्रीच्या जेवणानंतर, झोपायच्या वेळेस अर्धा ते एक ग्लास गरम पाणी प्यावे. त्याच प्रमाणे आपण ज्या ज्या वेळेला जेवण करू किंवा खाऊ त्या त्या वेळी प्यायचे पाणी गरम असावे. जर बाहेर पडल्यावर, ऑफिसमध्ये किंवा इतर ठिकाणी जेवणाची वेळ येत असतील तर मग सकाळी उठल्यावर व रात्री झोपतांना तरी निदान गरम पाणी प्यावे .पाणी गरम करून ते थर्मासमध्ये ठेवले तरी चालेल. गरम पाणी पिणे म्हणजे किती गरम असे प्रत्येक व्यक्ती प्रमाणे बदलू शकते .मुळातच पाणी गरम पियायला आवडत नाही .पाणी गरम म्हणजे आपण खूप आजारी आहोत की काय असा भास होतो. गरम पाणी पिणे टाळले जाते. तसेच पाणी गरम करायचे व ते खूप गरम आहे असे म्हणून बाजूला ठेवायचे व सोयीस्कर कामात राहून गेले असे म्हणून कोमट पाणी प्यायचे असे होऊ शकते . *चहा जेवढा गरम पिता तेवढे गरम पाणी प्यायला पाहिजे* गरम पाण्याने मल विसर्जन होते, तसेच मूत्रविसर्जन सुद्धा प्राकृत होते .घाम योग्य प्रमाणात आल्यामुळे त्वचेवरील रंध्रे मोकळी होऊन स्वेद निर्मिती झाल्यामुळे चरबी कमी होण्यास मदत होते. DR.ARUN BHUJBAL (MD AYURVED GOLD MEDAL) NIMANI, NASHIK 9822226267 9822371701 9960856785 0253-251-9669 www.bhujbalayurveda.com
Send Enquiry
Read More
More updates
View all Treatments

Latest photos

More photos

More information